rafvekolonsistemleri

Raf ve depolama sistemlerinden kaynaklı risklerin ve iş kazalarının önüne geçilmesinde yardımcı oluyoruz. Endüstride yoğun bir şekilde kullanılan depolama ve raf sistemleri belli bir çevrim sonunda deformasyon ve metal malzemelerde yorulma riski altındadır. Muayene hizmetimizde kullanımda olan depolama ve raf sistemlerinin zeminden başlayarak tüm cıvata ve kaynak bağlantıları, kolon ve kirişleri muayene edilmektedir.

TS EN 15635 standartına göre, raf sistemleri yılda bir kez uzman kişiler tarafından kontrolleri yapılmalıdır.

Raf ve Depolama sistemleri  Periyodik Kontrol uygulamalarında sizlere 3. Taraf bağımsız kontrol hizmeti sunan TEKNİK DENETİM ‘den ücretsiz keşif ve bilgi talebinde bulunmak için bize başvurunuz.

  GENEL OLARAK KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR:

KİRİŞLER, KONSOLLAR VE RAFLARIN AŞIRI YÜKLEMESİNİN MUAYENESİ

Bir kiriş, konsol veya rafta kalıcı deformasyon ortaya çıkmışsa veya sapmalar hesaplanan sapmalardan daha fazla ise bu bileşenin aşırı yüklendiği kabul edilir.

-Paletli yükleme kirişlerinde ve çelik raflarda: L/200

– Konsollarda: L/100

raf-depolama-sistemleri3

Kiriş Bağlantı Kilitlerinin Muayenesi

Muayene sırasında zorunlu kilitleme ekipmanlarının varlığı kontrol edilmeli ve onarılmalıdır. Herhangi bir kayıp kilitleme ekipmanı, kirişin kazaya neden olacak şekilde yerinden oynamasının engellenmesi için, derhal yenilenmelidir. İş yerinde kiriş kilitleme ekipmanları stokta bulundurulmalıdır.

raf-depolama-sistemleri2

ÇERÇEVE KOLONLARININ DİKLİKTEN SAPMALARININ MUAYENESİ

Tüm raflar ve forkliftle yükleme yapılan rafların yük altındaki dikeylikten sapmaları 1/200’ü geçmemelidir.

Not 1: Bazı raf sistemlerinde (örn. otomatik veya çok dar koridor sistemlerinde) bu limit çok daha az olacaktır.

KOLONLARIN VE DESTEKLERİN HASARLARININ ÖLÇÜLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI İÇİN KURALLAR

– Tipik Ayarlanabilir Raf Sistemleri için (APR) Kolon Hasarlarının Ve Artakalan Deformasyon Sınırları İçin Ölçüm Metodu

Bu kurallar yalnızca bir bileşenin toplam eğilmesine uygulanır. Belirli bölgelerde ortaya çıkan çentikler, bükülmeler, yırtılmalar ve çatlaklara uygulanmaz. 1 m’den daha küçük alanlarda ortaya çıkan yerel eğilmeler buradaki değerler oranlanarak limitler uygulanır. Yırtılma ve çatlak oluşan bileşenler daima değiştirilmelidir. Ölçümler aşağıdaki şekilde yürütülmelidir:

  1. 1,0 m. uzunluğunda düz yüzey hasarlı bileşenin içbükey yüzeyine hasarlı bölüm merkezde kalacak şekilde temas ettirilir.
  2. Kolonların raf kiriş açıklıkları yönünde eğilmeleri için, kolon ve düzlem arasındaki maksimum açıklık 5,0 mm’yi geçmemelidir.
  3. Kolonların çerçeve destekleri yönündeki eğilmeleri için, sapma 3,0 mm’yi geçmemelidir.
  4. Aynı anda hem uzunlamasına hem de soldan-sağa veya önden-arkaya yönünde deformasyon bulunan bir kolon için deformasyon ayrı ayrı ölçülmeli ve 5,0 mm ve 3,0 mm limitlerine uygunluk gözlenmelidir.
  5. Destek elemanlarının eğilmesi herhangi bir yönde, 1,0 m’lik ölçü uzunluğunda düzlemden sapma 10,0 mm’yi geçmemeli veya daha kısa destekler için bununla orantılı olmalıdır.

raf-depolama-sistemleri4

– YEŞİL DÜZEY– Yalnızca gözetim gerekir

– KEHRİBAR (SARI) RİSK – Mümkün olduğunca hızlı aksiyon gerektiren tehlikeli hasar

Bu kategori bir bileşenin yukarıda verilen limit değerleri aştığı ancak sapmanın limitin 2 katından daha az olduğu durumlardır. Hasarlı bileşenin değiştirilmesi gereklidir.

Bu kategori hasarlı bölgenin tehlikeli olduğu, ancak acil olarak rafların boşaltılmasının gerekmediği bir durumdur. Üstündeki yük boşaltıldığında, onarım gerçekleştirilinceye kadar yeniden yükleme yapılmamalıdır.

Kullanıcı, gerekli onarımlar yapılıncaya kadar, böyle rafların yalıtılması için uygun bir yöntem oluşturmalıdır. Örneğin düzeltme yapılıncaya kadar rafın kullanılmaması gerektiğini belirten tarihli etiketler kullanılabilir. 4 hafta içinde düzeltici faaliyet yapılmayan SARI RİSK bölgeleri bu durumda KIRMIZI RİSK’e dönüşür.

– KIRMIZI RİSK- Derhal aksiyon gerektiren çok ciddi hasar

Bu kategori yukarıda belirtilen hasar limitlerinin 2 kata eşit veya daha fazla aşıldığı durumları kapsar.

Bu durumda raf sistemi derhal boşaltılmalı ve onarım yapılıncaya kadar kullanımdan yalıtılmalıdır.

 

YUKARI