Gizlilik Beyanımız

Teknik Denetim, Periyodik Teknik Kontrol işlemleri esnasında ve sonrasında işletmelerden edindiği bilgi gözlem ve izlenimlerin gizliliğinin korunacağını TS EN ISO/IEC 17020 “Uygunluk Değerlendirmesi- Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler” standardı ve taraflar arasında yapılan yazılı sözleşmelerde açıkça taahhüt etmektedir.

Teknik Denetim kontrolörleri tarafından işletmelerde gerçekleştiren her türlü mühendislik kontrol, test ve ölçümlerde  hakkında bilgi sahibi olduğu tüm belge, bilgi, form ve işletmeye özel olacak tüm sözlü veya yazılı bilgileri iş sırrı olarak kabul etmeyi taahhüt etmektedir. İşin gerekliliklerinin dışında herhangi bir bilgi ve belge talebinde bulunulmamaktadır.

Teknik Kontrol işlemleri esnasında Teknik Denetim Kontrolörleri; işletme sınırları dahilinde asla yalnız olarak çalışma yapmayacaklarını, bağımsız olarak işyerinde hareket etmeyeceklerini, görüntü almayacaklarını ve ilgili makine ve ekipman hakkındaki her türlü bilgiyi kontrol işlemleri adına ancak izin dahilinde alabiliceklerini taahhüt etmektedirler.

Bunun dışında Teknik Denetim ve çalışanları olarak İşletmelerin imalat teknikleri, üretim modelleri, imalathanelerini kullanamaz.

Teknik Denetim yukarıda detayları belirtilen hiçbir bilgiyi kağıt, liste, disk, disket internet vb. araçla yayamaz, yayılmasına aracılık edemez.
Teknik Denetim işletmeye ait periyodik kontrol işlemleri esnasında elde ettiği tüm bilgi ve sırları gerek  ile sözleşme süresi içerisinde gerekse sözleşme süresinin tamamlanmasından sonra dahi aynen muhafaza edecektir.

YUKARI