Akreditasyon bir güven markasıdır.

Akreditasyon zorunluluğu; firmalarda oluşturduğu güven algısından dolayı tercih edilmekte ve bu kapsamda verilen raporlamalar gerek Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri denetimlerinde gerekse diğer müşteri ve sosyal sorumluluk denetimlerinde sorunsuz olarak kabul edilen muayene ve teknik kontrol hizmetleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ülkemizde bir çok alanda olduğu gibi Periyodik Teknik Kontrol alanında da gerekli bilgi düzeyinin gelişmemesi, kalifiye personel sayısının azlığı, yeteri kadar yetkili kurum ve kişilerin olmaması sonucu  çoğu zaman çalışan sağlığını tehdit eden sonuçlara şahit olmaktayız.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında işletmenizdeki çalışanlarınızla içiçe kullanım alanında bulunan iş ekipmanınızı güvenilir bir kuruluşça kontrolünü yaptırmanız ehemmiyet arz etmektedir.

Ülkemizde bu konudaki tek güvenilir kurumlar Akredite Muayene Kuruluşları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çünkü bu kuruluşlar hem periyodik kontrol alanındaki tüm gelişmeleri takip etmekte, hemde TS EN ISO/IEC 17020 standardında “A Tipi Akredite Muayene Kuruluşu” olarak TÜRKAK tarafından her yıl denetlenmektedirler.

Akredite Muayene Kuruluşları bünyelerindeki teknik kontrolörlere bu alandaki gelişmelere ve yıllık eğitim planlarına bağlı kalarak düzenli şekilde eğitimler vererek gerekli yetkinlikte hizmet vermelerini sağlamaktadırlar.

TEKNİK DENETİM, sizlerden gelebilecek tüm iş ekipmanlarınızın Türkak Akreditasyonu kapsamında yetkin bir muayene kuruluşu olarak sizlere hizmet sunmaktadır.

YUKARI