TEKNİK DENETİM PERİYODİK KONTROL VE ÖLÇÜM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ

ÜST YÖNETİM BAĞIMSIZLIK TAAHHÜTNAMESİ

Şirketimiz TS EN ISO/IEC 17020 “Uygunluk Değerlendirmesi- Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler” Standardı’nın “A Tipi Muayene Kuruluşları” için gerektirdiği ölçüde bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik kurallarına uygun olarak çalışır.

Bu doğrultuda;

  1. Muayene Kuruluşumuz konunun taraflarından bağımsız bir tüzel kişiliğe sahiptir.
  2. Muayene Kuruluşumuz ortakları ve üst yöneticileri (Şirket Müdürü), muayene kuruluşunun bağımsızlık ve tarafsızlığıyla çelişecek şekilde (muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumdaki) ayrı tüzel kişiliklerle bağlantılı olmayacaktır.
  3. Kuruluşumuz, kamuya açmaya niyetlendiği bilgiler hususunda müşteriye önceden bilgi verilir.
  4. Muayene kuruluşu ile firma ortaklarının söz sahibi olduğu diğer tüzel kişilik arasında muayene sonuçlarını etkileyebilecek taahhütler bulunmayacak, ortak personel bulunmayacaktır.
  5. Personelin de, yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde seçilerek çalışması sağlanacaktır.
  6. Üst yönetim personelin gerçekleştirdiği muayene ölçüm ve kontrollerinde bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük gibi ifadelerle çelişecek baskı ve uygulamalarda bulunmayacaktır.

 

YUKARI