shutterstock_278411249

Ülkemizde 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” göre periyodik kontrollerin dayanağı 25 nisan 2013 yılında yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’dir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 1.1. Maddesi, “İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir.

Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmiş iş ekipmanların periyodik kontrolleri varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterde yapılır. Bu huşular imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanlarının periyodik kontrolü bulunduğu işyerinin ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Teknik Denetim olarak yukarıda belirtilen yönetmeliklere uygun olarak belirtilen metod ve tablo’da bulunan standartlara göre kaldırma ve iletme ekipmanları kontrollerini gerçekleştirmekteyiz.

Kaldırma ve iletme makinaları kontrol süre ve kriterleri tablo ’da verilmiştir.

YUKARI