basinliÜlkemizde 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” göre periyodik kontrollerin dayanağı 25 nisan 2013 yılında yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’dir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 1.1. Maddesi, “İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre “Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.” hükmündedir.

Teknik Denetim olarak yukarıda belirtilen yönetmeliklere uygun olarak belirtilen metod ve tablo ’da bulunan standartlara göre oluşturulmuş kontrol formlarıyla basınçlı kap kontrollerini gerçekleştirmekteyiz. Bu yönetmelikte belirtilen rapor formatına göre raporlanmaktadır.

Basınçlı kapların kontrol süre ve kriterleri tablo ‘da verilmiştir.

YUKARI