Tarafsızlık Beyanımız

  • Teknik Denetim; TS EN ISO/IEC 17020 “Uygunluk Değerlendirmesi – Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşların              Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler” standardının tüm şartları ve uygulamalarına uyacağına beyan ve taahhüt eder.
  • Muayene kuruluşu ve muayeneyi gerçekleştirmekten sorumlu personel olarak, muayene kapsamında yer alan ürünlerin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı, ne de bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamayı,
  • Muayene kuruluşu ve onun personeli olarak, muayene faaliyetleri ile ilgili olarak kararlarının ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyetle iştigal etmemeyi,
  • Özellikle, muayene edilen malzemelerin tasarımı, imalatı, tedariki, montajı, kullanımı ile veya rekabet durumunda olan malzemelerle doğrudan ilgili olmamayı,
  • Bütün ilgili taraflar için, muayene kuruluşunun hizmetleri kapsamında yersiz malȋ  veya diğer şartlarda bulunmamayı,
  • Kalite Yönetim Sisteminin temeli TS EN ISO/IEC 17020 “Uygunluk Değerlendirmesi- Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler” standardı çerçevesindeki şartları oluşturarak, kuruluşumun çalışma prosedürlerine göre ayrım yapmayan bir şekilde bağımsız olarak uygulanmayı,
  • Teknik Denetim çalışanları olarak çalışacağımız işlerin tarafsızlık ve bağımsızlık kriterleriyle çelişmeyecek düzeyde olacağını taahhüt ediyoruz.
YUKARI